Haber

Muğla’da Kömür Çıkarılmasına Karşı 59 Emekli Bürokrat, Kıdemli Asker ve Memurdan Ortak Açıklama: “Şirket…

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı köyleri etkileyecek olan Yeniköy Termik Santrali’ni işleten Limak Enerji-IC Enerji ortak girişim grubunun kömür çıkarma sürecine karşı, bu köylerde doğan çoğu emekli 59 bürokrat ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şirketin “bir nevi köylülerin arkasından iş çevirerek onların verimli topraklarını ve zeytinliklerini almaya çalıştığı” belirtilerek, “Ülkemizin ekonomisi ve gıda güvenliği açısından akılcı değil” denildi. Yetersiz rezerv ve düşük kalorili kömür için verimli tarım arazilerini ve zeytinlikleri parçalayın.”

Muğla’nın Milas ilçesindeki Yeniköy Termik Santrali’ni işleten Limak Enerji-IC Power ortak girişim kümesi, yaptığı ortak yazılı açıklamayla, çoğunluğu emekli bürokratlardan oluşan Limak Enerji-IC Power ortak girişim kümesinin kömür çıkarma sürecine karşı uyardı. bu köylerden gelen ve devletin çeşitli kademelerinde çalışan askerler ve memurlar. 59 kişinin imzasını taşıyan açıklamada şirkete, kömür çıkarma işleminin çevreye vereceği zarar ve elektrik üretimine alternatif olarak neler yapılabileceği anlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bürokrasinin, ordumuzun ve özel sektörümüzün çeşitli kademelerinde görev yapmış kişiler olarak aşağıda isimleri sayılan bizler; Yeniköy Termik Santrali’ni işleten Limak, Bursa’nın verimli tarım arazileri ve zeytinlikleri içerisinde yer almaktadır. Doğup büyüdüğümüz Milas ilçesine bağlı Karadam, Ekizköy, Akbelen, Çamköy ve Karacahisar köylerinde Enerji-IC’nin yürüttüğü kömür çıkarma işleminin verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Güç ortak girişim kümesi yapmak istiyor ve ilgili şirketleri sağduyulu hareket etmeye davet ediyor.

Yukarıda belirtilen köylerin sonunda yer alan birinci sınıf verimli tarım arazileri; ‘Toprak-bitki-iklim’ uyumunun en ideal koşullarının sağlandığı bir bölgede yer almakta olup, polikültür tarıma son derece uygundur ve yılda üç eser elde edilebilmektedir. Geçmişte ağır tütün tarımının yapıldığı topraklarda bugün; Kışlık ve yazlık sebzecilik, her türlü meyvecilik, mısır ve hububat ekimi, endemik Memecik çeşidine ait incir, bağ ve zeytinlikler yer almaktadır. (Bu arada Memecik tipi zeytinlerden üretilen ‘Milas Zeytinyağı’ ülkemizde Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almış tek zeytinyağıdır) Zeytinlikler; En yaşlısı 200-250, en genci 5 yaşında olan verimli zeytin ağaçlarından oluşur ve yıldan yıla değişmekle birlikte yaklaşık 350-400 ton zeytinyağı elde edilir.

Tarım alanları dışındaki kısımlarda; Yabani zeytin, kızılçam, defne, püre, dağ çileği, keçiboynuzu, dağ kekiği, adaçayı vb. kültürel çeşitliliğe sahip ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Termik Santrali kömür çıkarmak için yağmalanmak istiyor. Bu nedenle; Ovalarımız ve dağlarımız bitki çeşitliliğinin yanı sıra tavşan, tilki, çakal, porsuk, dağ kedisi gibi yabani hayvanlar ile ardıç, çulluk, güvercin, karatavuk ve birçok ötücü kuşa ev sahipliği yaparak tam bir ekosistem oluşturmaktadır.

“DÜŞÜK REZERV, DÜŞÜK KALORİ”

Yeniköy Termik Santrali’ni işleten firmaların belirttiği köylerden çıkarılması istenen kömürün rezervi çok yetersiz, kükürt dioksit oranı yüksek ve kalori seviyesi 600 kcal gibi çok düşük. Ekonomik maliyeti son derece düşük olan kömürü, ‘Ne alırsam ona bakarım’ mantığıyla verimli tarım arazilerini, zeytinlikleri ve sulu tarımın yapıldığı ekosistemi geri dönülmez bir şekilde yok ederek çıkarmaya çalışmak ülkemize fayda sağlamayacaktır. ancak yerel halka ve ekosisteme hiçbir fayda sağlamayacaktır. Geçmişte kömür çıkarılan bölgelerde gördüğümüz gibi verimli topraklar yok oluyor, kesilen zeytinlikler de yok oluyor. Çok kaba bir hesapla bile (orta/uzun vadede) sadece yok edilecek zeytinliklerden elde edilecek ana ve yan gelirin, çıkarılacak kömürün ekonomik maliyetinden daha fazla olduğu görülecektir.

PARİS İKLİM SÖZLEŞMESİ HATIRLATMA

Gıda arzı dünyada ve ülkemizde çok değerli bir konudur. Tüm ülkeler, gıda güvenliğini sağlamak için ektikleri verimli topraklara sahip çıkmakta ve bunları özel kanunlarla korumaktadır. Ayrıca, ülkemizin de taraf olduğu ‘Paris İklim Anlaşması’ nedeniyle, olmayanların yok edilmesinin önüne geçilmek istendiğinden, devletin bir süre sonra yırtıcı kömür çıkarma faaliyetini durdurması gerekli hale gelebilmektedir. yenilenebilir kaynaklar ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi. Bu taraf ile; Rezervi yetersiz ve kalorisi düşük kömür için verimli tarım arazilerinin ve zeytinliklerin kıyılması, ülkemiz ekonomisi ve gıda güvenliği açısından akılcı değildir.

Bir diğer konu da Çamköy ve Karacahisar köyleri; 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan ‘Muğla-Milas-Bodrum-Basilen Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi’ içerisinde yer almaktadır. bu nedenle maden sahası olarak yapılmak istenen bölge turizm bölgesi ilan edilmiştir. Kömür çıkarma faaliyeti bölgede gelişen turizme de önemli zararlar verecektir.

“YER ALTI SUYU ZARAR GÖRÜYOR”

Öte yandan Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havalimanlarının içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmı Çamköy sınırları içinde açılan derin kuyulardan karşılanıyor. Kömür çıkarma faaliyeti sırasında yer altında yapılacak patlatmaların yer altı sularının yer değiştirmesine neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bölgede yapılacak kömür çıkarma faaliyetinin Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havalimanlarının içme suyunun kaybolmasına neden olması kaçınılmaz olacaktır. Yeniden su temini halk için daha büyük ekonomik kayıplara neden olacaktır.

Bu duyuru ile firma yetkililerine bir teklifte bulunmak istiyoruz. Kalorisi düşük ve rezervi az olan kömür yerine, kesmek istediğiniz zeytinin yağının çıkarılması sırasında yan ürün olan pirinanın yakıt olarak kullanılmasını öneriyoruz. Prina Milas bölgesi ve Ege Bölgesi’nde bol miktarda bulunur ve kalorisi 4 bin kcal mertebesindedir. Böylece; doğa bozulmaz, zeytin kesilmez, çevre kirlenmez, termik santral daha temiz ve sürdürülebilir hammaddeyi daha da ucuza sağlar. veya santral alanına GES (güneş enerjisi santrali) kurmak en gerçek çözüm olacaktır.

Yukarıda sunulan ve açıklanan sebeplerden dolayı firma yetkililerinin köylülerin verimli topraklarını ve zeytinliklerini dolandırıcılık yoluyla alma çabalarından vazgeçmeleri gerektiğini, yazılı ve görsel medyamızın kamuoyunu bilgilendirmesini ve bu hususu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. vatandaşlarımız duyarlıdır.”

İmzacılar şöyle:

Adı Soyadı Mesleği/İşi Adı Soyadı Mesleği/İşi

Abdullah DEMİREL E. Öğretmen Ali GÜLBAŞ E. Vergi Dairesi Başkanı

Ali SAVAŞ Astsubay

Ahmet ÖZCAN E.Uçak.Bak.Çocuk. Albay Arif GÜNEY E.Öğretmen

Asım GÜLTEN E. Hakim Berrin OĞULTÜRK E. Öğretmen

Bilal SOYDAN Makine Yüksek Mühendisi Burhan ÜNAL E. Astsubay

Bülent KOÇ İş Adamı Cafer UÇAK E. Öğretmen

Çağlayan ÜÇPINAR Doktor Duran Ali Mısırlıoğlu E. Öğretmen

Dursun GÖKBEL E. Banka Müdürü Dursun KAN E. Teknisyen

Ergun Moralı E. Memur Erkan UYAR E. Astsubay

Faruk KARA Endüstri Yüksek Mühendisi Ferda ÖZÇELİK E.Teknisyen

Güldane Evsen SÖZÜGEÇER E. Öğretmen Günay ÖZCAN E. Öğretmen

Hakan GÜLTEN SÖZÜGEÇER Mimar Hamdi ULUPINAR Emekli

Hakkı ALTAY Emekli Halil ŞALLI Çiftçi

Hasan YORULMAZ E. Öğretmen Hulusi ULUG E. Astsubay

Huri TUNA E. Öğretmen Hüseyin Haluk AKBATUR Hekim (Göz)

Hülya ÖZCAN ERKOL Uzman Doktor Hüseyin GÜLTEN Öğretmen

Mehmet KAFACA Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet OĞULTÜRK E. Öğretmen

Milas Kent Konseyi Sivil Toplum Kuruluşu Munibe Karakuş E. Personel

Mustafa Ali DEMİRCİ E.Öğretmen Mustafa Ali TOKAT E.Memur

Mustafa Çiftçi Turizm Rehberi Mustafa Ramazan AKKAYA Avukat

Mustafa ÖZKAN E. Sayıştay Murakıpı Muzaffer KARAKAYA Esnaf

Necati ESER Esnaf Nihat İNCE Emekli

Ömer ÖZLER Mali Müşavir Rüştü YAMAN Çiftçi

Tevfik UĞUR Sanayici Tahsin SELÇUK E. Astsubay

Tolga GÜLTEN İnşaat Yüksek Mühendisi Turgut GÜLTEN E. Öğretmen

Uğur SERTKAYA E. Astsubay Vural GEZEN E. Astsubay

Yasemin KOÇ Emekli Yıldız DEMİRCİ Ev Hanımı

Yüksel CAN E. Astsubay Zeki KARAGÜR Esnaf

Zeki TUNA E. Öğretmen Zülfer CALI E. Öğretmen

Çağlar Nevzat TÜFEKÇİ Gazeteci/Yazar Tacettin GÜNEY E. Muhtar/Çiftçi”

(ARŞİV GÖRÜNTÜSÜ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler